Czwartek, 27 kwietnia 2017 r.


Słowo Boże:


Subskrypcja

Subskrypcja na codzienną Liturgię Słowa z homilią. Użyj poniższego formularza.

W Centrum Pojednania

Zobacz

Zatrzymaj się...

Maryja płacze

Jej słowa i jej smutne oblicze, po którym spływają łzy, nie czynią nic innego tylko powtarzają z czułością to, co powiedziała w Kanie Galilejskiej: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Te słowa zapewniają nas o najwyższej trosce Matki Najświętszej o nasze zbawienie. Te słowa pobudzają nas do wiernej uległości Jej Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Jakże delikatne ale także mocne są Jej słowa! Czyż można Jej nie słuchać, jeśli Ona „nieustannie się za nas modli”, jeśli „od tak dawna cierpi za nas”? Ona stoi u stóp Krzyża i „podtrzymuje” ramiona Swojego Syna, wyciągnięte na Krzyżu dla naszego zbawienia. Jakże można Jej nie słuchać, jeśli nie tylko daje "pobożne" rady o Mszy św., poście i modlitwie, ale z bólem mówi o ludziach głodnych i umierających w ramionach rodziców dzieciach, troszczy się o zboże, które się psuje, o ziemniaki, które gniją, martwi się bezowocnością ludzkiej pracy i brakiem chleba!

18 sierpnia:  Od środy 14 sierpnia w Centrum Pojednania  trwały 8-dniowe rekolekcje Lectio Divina. Uczestniczyło w nich 16 osób. Dom był pełen ciszy w pokojach, na korytarzach, przy posiłkach, bo cisza należy do ważnych elementów takich rekolekcji. Etap pierwszy prowadził ks. Zbigniew Pałys MS, a etap drugi ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS. 

4 sierpnia: Zakończyło się XII Spotkanie Trzeźwościowe pod hasłem: „Otwórz, Panie, nasze serca i umysły, a mocą Twoją będziemy uzdrowieni”. W CP zamieszkało około 90 osób, inni dojeżdżali, bez korzystania z noclegu i wyżywienia. Nauki i modlitwy prowadził duszpasterz trzeźwościowy – ks. Andrzej Rozum MS.   

Młodość i wiara
 
Jak towarzyszyć, pomagać, przekazywać wiarę? Jaki jest prawdziwy obraz młodego człowieka, gotowego czynić zarówno najpiękniejsze jak i najokrutniejsze rzeczy? Czasem wydaje się, że najłatwiej zostawić go, niech sam szuka prawdziwej wiary. Podczas rozmnożenia chleba Jezus mówi do Apostołów: „Nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść!” (Mt 14,16). Wtedy stają się świadkami Bożego działania. Prawdziwe świadectwo naszych porażek i sukcesów, działania Boga w naszym życiu pozwala karmić się wiarą tym, którzy jej pragną. Jezus kazał Apostołom rozmieścić tłum ludzi w małych grupkach. Niech Jego Słowo, wsparte naszym doświadczeniem, ukazuje małe wspólnoty jako miejsca, gdzie ludzie młodzi mogą wzrastać, nawracać się i odkrywać moc Boga.  Czytaj więcej