Czwartek, 27 kwietnia 2017 r.


Słowo Boże:


Subskrypcja

Subskrypcja na codzienną Liturgię Słowa z homilią. Użyj poniższego formularza.

W Centrum Pojednania

Zobacz

Zatrzymaj się...

Maryja płacze

Jej słowa i jej smutne oblicze, po którym spływają łzy, nie czynią nic innego tylko powtarzają z czułością to, co powiedziała w Kanie Galilejskiej: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Te słowa zapewniają nas o najwyższej trosce Matki Najświętszej o nasze zbawienie. Te słowa pobudzają nas do wiernej uległości Jej Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Jakże delikatne ale także mocne są Jej słowa! Czyż można Jej nie słuchać, jeśli Ona „nieustannie się za nas modli”, jeśli „od tak dawna cierpi za nas”? Ona stoi u stóp Krzyża i „podtrzymuje” ramiona Swojego Syna, wyciągnięte na Krzyżu dla naszego zbawienia. Jakże można Jej nie słuchać, jeśli nie tylko daje "pobożne" rady o Mszy św., poście i modlitwie, ale z bólem mówi o ludziach głodnych i umierających w ramionach rodziców dzieciach, troszczy się o zboże, które się psuje, o ziemniaki, które gniją, martwi się bezowocnością ludzkiej pracy i brakiem chleba!

 

Życie rozwija się także dzięki kryzysom. Nie ma powodów, dla których kryzys miałby omijać życie małżeńskie i rodzinne.

 

 

Zapraszamy małżonków, którym zależy na rozwoju więzi małżeńskiej. Dojrzała wiara nie zamyka człowieka w przestrzeni trudności, ale mobilizuje do działań.

 

   Rodzice mają przywilej wychowania dzieci. Nie da się przecenić roli ojca, matki w historii rozwoju młodego człowieka. Rola rodzica jest tak ważna, że staje się powinnością, częścią życiowego powołania. Zapraszamy Rodziców, aby nabrali nowych sił na drodze odpowiedzialnego rodzicielstwa.

 

 

 

 

 

Siostry Opatrzności Bożej, Michalitki, Służebniczki, Nazaretanki, Felicjanki... Przyjechały z różnych stron Polski – od Grodziska Mazowieckiego po Przemyśl. Były także dwie dziewice konsekrowane z diecezji rzeszowskiej, brat zakonny i saletyński nowicjat – w sumie 34 osoby. Nauki głosił ks. Zbigniew Pałys MS. Jednych zachęcił do przyjazdu sam fakt takich dni skupienia, innych zaciekawił temat: Obudzić świat radosnym przeżywaniem konsekracji. Radość towarzyszyła   modlitwie, spotkaniu przy stole, a zwłaszcza sobotniej rekreacji, którą prowadzili na zmianę przedstawiciele poszczególnych wspólnot i stanów. Zakończona w niedzielne południe sesja potwierdziła słowa Papieża Franciszka z Listu Apostolskiego na Rok Życia Konsekrowanego: „Fantazja Ducha Świętego zrodziła tak różne sposoby  życia i działania… Niech jednak nikt nie unika w tym roku poważnej weryfikacji odnośnie do swej obecności w życiu Kościoła oraz swego sposobu odpowiedzi na nieustanne i nowe pytania, jakie podnoszą się wokół nas”.

s. Iwona Józefiak OV

 

 Papież Franciszek: Wiemy, że Bóg zapyta każdego z nas: "Cóżeś uczynił z twoim bratem?" (por. Rdz 4, 10). Globalizacja obojętności, która dziś jest ciężarem w życiu tak wielu sióstr i braci, wzywa nas, byśmy stali się budowniczymi globalizacji solidarności i braterstwa, która będzie mogła przywrócić im nadzieję i sprawić, by z odwagą na nowo wyruszyli w drogę przez problemy naszych czasów i nowe perspektywy, jakie niesie ona z sobą, a Bóg składa w nasze ręce.

 

W rozpoczynającym się 2105 roku życzymy Wam łaski pokoju i Bożego błogosławieństwa.

 

 

 

 

W najbliższy piątek rozpocznie się ostatnia w tym roku kalendarzowym sesja rekolekcyjna.

 

Jeśli należysz do tych, którzy pragną czegoś więcej niż:

- długiego czekania w kolejce do "świątecznej" spowiedzi

- krótkiej spowiedzi, między zakupem karpia a ubieraniem choinki

- poddenerwowania w tłumie oczekujących przy konfesjonale i nerwowego spoglądania na zegarek...

 

... to dobrze rozważ tę propozycję. Bóg pozwala się znaleźć tym, którzy Go szukają!

 

Początek w piątek, o godz. 18.00 (kolacja). Zakończenie w niedzielę, ok. 14.00 (obiad)