Czwartek, 27 kwietnia 2017 r.


Słowo Boże:


Subskrypcja

Subskrypcja na codzienną Liturgię Słowa z homilią. Użyj poniższego formularza.

W Centrum Pojednania

Zobacz

Zatrzymaj się...

Maryja płacze

Jej słowa i jej smutne oblicze, po którym spływają łzy, nie czynią nic innego tylko powtarzają z czułością to, co powiedziała w Kanie Galilejskiej: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Te słowa zapewniają nas o najwyższej trosce Matki Najświętszej o nasze zbawienie. Te słowa pobudzają nas do wiernej uległości Jej Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Jakże delikatne ale także mocne są Jej słowa! Czyż można Jej nie słuchać, jeśli Ona „nieustannie się za nas modli”, jeśli „od tak dawna cierpi za nas”? Ona stoi u stóp Krzyża i „podtrzymuje” ramiona Swojego Syna, wyciągnięte na Krzyżu dla naszego zbawienia. Jakże można Jej nie słuchać, jeśli nie tylko daje "pobożne" rady o Mszy św., poście i modlitwie, ale z bólem mówi o ludziach głodnych i umierających w ramionach rodziców dzieciach, troszczy się o zboże, które się psuje, o ziemniaki, które gniją, martwi się bezowocnością ludzkiej pracy i brakiem chleba!

 

Na sianie Bóg się dał położyć

Nie gardząc nędznym stajni żłobem,
I Ten, co żywi rzesze ptaków,

Drobiną mleka był karmiony.

/Hymn z Liturgii Godzin/

 

 

 

 

   Życzymy wszystkim, którzy nas odwiedzili i poznali, a także tym, których spotkamy w nadchodzącym roku, uczestnikom rekolekcji, pielgrzymek, dni skupienia oraz wielu innych spotkań, abyście czerpali z misterium Słowa, które stało się ciałem.


Duszpasterze Centrum Pojednania: ks. Andrzej W., ks. Andrzej R. i ks. Kazimierz W.